نفقه فرزند چیست؟

شاید برای عده ای از مردم این سوال پیش بیاید که فرزندان چگونه صاحب حق نفقه می شوند؟ آیا آنها نیز در قبال انجام کاری از چنین حقی برخوردار می شوند؟ قانون به این سوال پاسخی ساده داده است. براساس ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. تعریف نفقه می توان گفت: طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی درصورت عادت با احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»

ملاحظه می کنید که قانون بسادگی بی خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه های مختلفی را پیش بینی کرده است. در قانون پیش بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند و در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند. این روالی است که در قانون برای رسیدگی به چنین شکایت هایی وجود دارد، اما خارج از محدوده کتاب قانون و حرف های قانونی، نفقه فرزندان چه مسیری را طی می کند تا به نتیجه برسد؟ محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش ما ابتدا به فلسفه پرداخت نفقه فرزند اشاره می کند و می گوید: یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست. از طرفی، از آنجا که قانون مرد را به عنوان قانون سرپرست خانواده معرفی می کند، پدر وظیفه دارد علاوه بر نفقه همسر، نفقه فرزندش را پرداخت کند و این حقی است که با طلاق والدین هم ساقط نخواهد شد و تحت شرایطی فرزندان می توانند در مقاطع مختلف تقاضای نفقه کنند. ذکر این نکته هم لازم است که نفقه فرزند یکی از مباحث پیچیده حقوقی است که حتی در بخشی مانند شروط ضمن عقد نیز نمی توان درباره آن تصمیم گیری کرد. اگر زن و شوهری بخواهند در این باره در عقدنامه چیزی درج کنند این مساله ممکن نیست، زیرا نه صاحب فرزند هستند و نه معلوم است که در آینده صاحب فرزند می شوند و چون فرزند از نظر حقوقی وجود ندارد، درباره آن نمی توانند تصمیم گیری کنند.

● ارائه دادخواست نفقه فرزند

در مطالب قبلی به این نکته اشاره شد که برای ارائه هر نوع دادخواستی فرد باید با در دست داشتن اسناد و مدارکی که نسبت او را با خوانده، یعنی فردی که از او شکایت می کند مشخص می کند، به دادگاه مراجعه و تقاضای خود را مطرح کند. در بحث نفقه فرزند نیز طبق گفته محمد مصطفایی، خود فرزند یا فردی که قیم اوست باید برای ارائه دادخواست به دادگاه مراجعه کند. البته برخلاف نفقه همسر که او می تواند از مدت زمانی مثلا ۲ ساله تقاضای نفقه کند، دادخواست نفقه فرزند فقط از همان مقطع زمانی که شکایت می کند، قابل قبول است. البته فرزند یا قیم او می تواند تقاضای نفقه آینده را نیز مطرح کند و دادگاه درباره آن تصمیم گیری کند. هنگام ارائه دادخواست، فرزند یا قیم او باید مبلغ مورد ادعای خود را تعیین کند و به ازای هر یک میلیون تومان ادعایی، ۲۰ هزار تومان تمبر باطل کند. اگر او توان باطل کردن تمبر را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار بدهد که البته بر خلاف دیگر دادگاه ها، در این مرحله معمولا نیازی به حضور شهود در دادگاه نیست و دادگاه اعسار او را می پذیرد؛ اما این مرحله نیز وقت گیر است. تصور کنید اگر قرار بود فرزندی به دادگاه شهودی را برای شهادت به اعسار معرفی می کرد، چه صحنه خنده داری پیش می آمد! احتمالا چند کودک باید با در دست داشتن شناسنامه به دادگاه می آمدند و... .

در مورد شکایت نفقه فرزند نیز مانند تمامی شکایت ها پس از ارائه دادخواست، دادگاه مانند هر پرونده دیگری جلسه ای را مشخص می کند و برای هر دو طرف پرونده اخطاریه برای حضور در دادگاه ارسال می شود. در روز رسیدگی به پرونده نیز پدر باید در محضر دادگاه ثابت کند که به فرزندش نفقه پرداخت کرده است. شیوه های اثبات پرداخت نفقه نیز چندان پیچیده نیست. مثلا مردی که از همسرش جدا شده، می تواند حسابی برای فرزند خود باز کند و هر ماه پولی به این حساب بریزد و اختیار برداشت این حساب را به قیم فرزند خود بدهد. شکل دیگر اثبات پرداخت نفقه این است که پدر هر ماه پولی را به شکل دستی به قیم فرزند خود بدهد و از او بابت این مساله رسید دریافت کند. با ارائه این اسناد به دادگاه، پدر از اتهام پرداخت نکردن نفقه فرزند تبرئه می شود. ممکن است پدری نفقه فرزند را نپرداخته باشد، اما در دادگاه اعلام کند حاضر به پرداخت است و با توافق دو طرف، پرونده بسته می شود؛ اما اگر بر سر مبلغ نفقه ای که فرزند خواسته توافقی حاصل نشود، پرونده مطابق روالی که در پرونده های نفقه گذشته وجود دارد، پرونده به کارشناسی ارسال می شود. کارشناس نیز طبق روال مشخص طی صحبت با پدر و فرزند یا قیم او، میزان نفقه را تعیین می کند. نفقه تعیین شده به پدر ابلاغ می شود و در صورت اعتراض او یا فرزند، پرونده برای کارشناسی به ۳ کارشناس ارجاع می شود. پس از این مرحله نیز پرونده مراحل خود را برای قطعی شدن حکم در دادگاه تجدید نظر طی می کند و دیگر مراحل خود را برای ابلاغ و صدور اجرائیه طی می کند. طبق گفته مصطفایی، در این پرونده نیز مانند دیگر پرونده ها فردی که به پرداخت مبلغی محکوم شده می تواند تقاضای اعسار و تقسیط دهد.

● کارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟

شاید این پرسش برای بسیاری از مخاطبان پیش بیاید که نفقه فرزند چگونه کارشناسی می شود؟ آیا درخصوص کودک نیز مانند خانم ها مسائلی مانند تحصیلات، شان خانوادگی و موقعیت کاری لحاظ می شود؟ اگر چنین مساله ای وجود دارد، این نکات چگونه درباره خانم ها انجام می شود؟ مصطفایی در پاسخ به این پرسش می گوید: کارشناسی که مسوول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای کودک مشخص می کند. کارشناس مکلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی کودک و نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارائه می شود، میزان هزینه نگهداری کودک را محاسبه کند. برخی تصور می کنند اگر زنی شاغل باشد، دیگر امکانی برای درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما این مساله چنین نیست و زنان شاغل هم می توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی کنند. از طرف دیگر، موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه تاثیر زیادی دارد و علی الاصول وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت می کند. اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شکایت ساکن منطقه ای گرانقیمت باشد، این مساله نیز در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یک جامعه روستایی به یک شهر و در نقاط مختلف شهر نیز تفاوت دارد.

● محدودیت شکایت برای نفقه فرزند

نفقه فرزند نیز مانند نفقه گذشته قابلیت طرح شکایت های متعدد را دارد و فرزندان می توانند پس از پرداخت نفقه ای معین، تقاضای جدیدی برای دریافت نفقه گذشته مطرح کنند. نکته جالب توجه در قانون این است که دختران تا زمان ازدواج می توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج کند و پس از آن طلاق بگیرد. دادگاه دیگر به شکایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی دهد. از طرف دیگر پسران نیز تا ۱۸ سالگی و تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می کنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه کنند؛ اما پس از ۱۸ سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.

نفقه فرزند نیز مانند نفقه گذشته قابلیت طرح شکایت های متعدد را دارد و فرزندان می توانند پس از پرداخت نفقه ای معین، تقاضای جدیدی برای دریافت نفقه گذشته مطرح کنندشاید اگر قانون در این زمینه به صورت دیگری نوشته می شد، فرزندان می توانستند تا ۴۰ سالگی در خانه پدری ساکن باشند و از نعمت یک زندگی مرفه به اضافه نفقه برخوردار باشند البته شکل دیگری از این ماجرا هم وجود دارد و آن درخواست نفقه از سوی پدر و مادر از فرزند است که در صورت طرح چنین درخواستی و عدم توانایی پدر برای کار کردن، دادگاه فرزندی که توان مالی دارد را به پرداخت نفقه وادار خواهد کرد.

● راه های فرار از پرداخت نفقه فرزند

در اختلاف های خانوادگی همیشه یکی از قربانیان اصلی دعواهای خانوادگی کودکان هستند. برخی مادران پس از اختلاف با پدر علاوه بر دادخواست مهریه، نفقه گذشته، نفقه حال، جهیزیه و اجرت المثل، دادخواستی نیز بابت نفقه فرزند به دادگاه ارائه می کنند تا همسر خود را تحت فشار بیشتری بگذارند. طبق گفته مصطفایی در چنین مواردی ممکن است برخی مردان برای به تاخیر افتادن پرونده در جلسه رسیدگی به شکایت شرکت نکنند. در چنین مواقعی با صدور حکم به شکل غیابی، پدر نسبت به این مساله اعتراض می کند و دادگاه بار دیگر رسیدگی به این موضوع را آغاز می کند و همین مساله باعث تاخیر در نهایی شدن صدور و قطعیت یافتن حکم دادگاه می شود. از طرف دیگر کارهایی مانند: ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از شیوه هایی است که برخی از پدران به کار می گیرند تا پرداخت نفقه فرزند خود را به تاخیر بیندازند و از این طریق مادر فرزند را تحت فشار قرار دهند.

● به کودکان کمتر آسیب برسانیم

محمد مصطفایی که علاوه بر حرفه وکالت، به عنوان دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری نیز فعالیت می کند معتقد است حرکت جامعه باید به سمتی باشد که حقوق کودکان در تمام موارد در اولویت قرار گیرد. به اعتقاد او کودکان به دلیل آسیب پذیری ذاتی، از لحاظ جسمی، روحی و تربیتی نیاز دارند تا همیشه تحت حمایت بزرگ ترها باشند. او که در طول مدت فعالیت خود بارها شاهد صحنه های دردناک و آزاردهنده ای از حضور کودکان در دادگاه ها بوده با اشاره به تاثیرهای نامطلوب چنین صحنه هایی بر شخصیت و روحیه کودکان می گوید:

مصطفایی به برخی ضعف های قانونی در این زمینه هم اشاره می کند و می گوید: از نظر قانون پدر مسوول تامین هزینه های مادی و معنوی زندگی فرزند است و علاوه بر مواردی که قانون مشخص کرده، او مسوول تعلیم و تربیت فرزندش است. زمانی که فرزندی می آید و تقاضای نفقه می کند، این مساله به معنای نیاز مالی او به پول است و نشان می دهد او در شرایطی قرار گرفته که وادار به طرح چنین شکایتی شده است. متاسفانه در دادگاه نیز راه حل اجرایی مناسبی برای پرداخت فوری نفقه فرزند وجود ندارد و با وجود آن که در کنوانسیون حقوق کودکان اشاره های خوبی به مساله نفقه کودک شده، این نکات مورد توجه دادگاه قرار نمی گیرد.

مصطفایی پیشنهادی را نیز مطرح کرده و می گوید: صدور حکم نفقه فرزند طبق تشریفات معمول دادگاه ها گاهی تا ۸ ماه طول می کشد و این تشریفات باعث می شود کودک به حقوق واقعی خود نرسد. در چنین شرایطی اگر فرزندی از نظر مادی تحت فشار باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که او نفقه خود را بسرعت دریافت کند و یا پدر وادار به پرداخت سریع نفقه فرزند شود. اگر فرزند بتواند مالی را شناسایی و معرفی کند، آن مال توقیف می شود؛ ولی حتی در صورت توقیف نیز به دلیل روند کند رسیدگی به این مسائل و نیز طرح مسائلی از نوع مستثنیات دین امکان دسترسی سریع به نفقه وجود ندارد. در صورتی که وضعیت کودکان به گونه ای است که باید نیازهای آنها بسرعت برطرف شود و باید قوانینی تصویب و اجرایی شود که در صورت خودداری پدر از پرداخت نفقه فرزند، این مبلغ از سوی دولت پرداخت و پس از پرداخت نفقه از سوی پدر، این مبلغ در صندوق دولت جایگزین شود.

برای مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.

منبع : روزنامه جام جم