همایش پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه مازندران 

 

همایش پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه مازندرانهمایش ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری ایسنا، دکتر حمید رضا مشایخی رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران و دبیر این همایش ملی گفت: همایش ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری مازندران با محوریت اولویت سنجی نهادهای تأثیرگذار و مطالعات تطبیقی نهم اسفند ماه به میزبانی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

وی شناسایی مبانی نظری درخصوص پیشگیری از وقوع جرائم و دلالت های سیاستی آن و ارائه راه حل های مناسب کاربردی جهت پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی را از اهداف اصلی برگزاری این همایش عنوان کرد.

رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در خاتمه شناسایی مسائل مهم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تولید یافته های علمی لازم برای بخش‌های سیاست‌گذاری و اجرایی برای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را از عوامل مهم و ضروری برگزاری این همایش ذکر کرد.

 

در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری ایسنا، دکتر حمید رضا مشایخی رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران و دبیر این همایش ملی گفت: همایش ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری مازندران با محوریت اولویت سنجی نهادهای تأثیرگذار و مطالعات تطبیقی نهم اسفند ماه به میزبانی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

وی شناسایی مبانی نظری درخصوص پیشگیری از وقوع جرائم و دلالت های سیاستی آن و ارائه راه حل های مناسب کاربردی جهت پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی را از اهداف اصلی برگزاری این همایش عنوان کرد.

رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در خاتمه شناسایی مسائل مهم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تولید یافته های علمی لازم برای بخش‌های سیاست‌گذاری و اجرایی برای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را از عوامل مهم و ضروری برگزاری این همایش ذکر کرد.